विद्यादानमुळे आर्थिक मदत मिळालीच;शिवाय मूल्य, संस्कारांची शिदोरी मिळाली : विद्यार्थ्यांच्या भावना

http://www.lokmat.com/thane/education-provided-financial-support-apart-value-and-sentiments-have-been-achieved-spirit-students/